woensdag 24 oktober 2018

Herdenkingsweken van start...

De eerste week voor en na de herfstvakantie staat de Stille Ruimte in het teken van de herdenkingsweken. Hierbij maken we het even heel stil voor alle mensen die we rondom ons verloren hebben. De Stille Ruimte werd ingekleed met enkele binnengebrachte bidprentjes, passende bloemen, sfeergevende muziek... Iedereen is van harte welkom!