ILC

ILC?
Interlevensbeschouwelijke competenties...

Als katholieke school hebben wij vanzelfsprekend veel aandacht voor het christelijke geloof, niet alleen binnen onze lessen godsdienst maar ook doorheen het schoolgebeuren.
Sinds enkele jaren is de nood aan dialoog met niet en anders gelovigen sterker geworden. Onze maatschappij is snel aan het veranderen, ook op religieus vlak. Wij kunnen daar niet blind voor zijn. Het is onze taak om onze kinderen goed voor te bereiden op de toekomstige maatschappij waarin ze zullen leven.

Het leerplan godsdienst vraagt ons uitdrukkelijk om bij kinderen vaardigheden te oefenen waardoor ze op een goede manier in dialoog kunnen treden met mensen met een andere levensbeschouwing. Daartoe organiseren we voor elk leerjaar in het lager ontmoetingen met anders gelovigen. Het gaat bv. om een bezoek aan een moskee of een synagoge maar ook om het bekijken van een interview, een film, een geschrift… We laten een anders gelovige aan het woord maar geven onze leerlingen ook de kans om het eigen geloofsverhaal te brengen.

Respect van beide kanten voor elkaars geloofsovertuiging is hierbij zeer belangrijk! 
Het is niet de bedoeling om te bepalen welk geloof nu het beste is! Het gaat om een kennismaking via een open, respectvolle dialoog...

Wij zijn ervan overtuigd dat dit voor onze leerlingen een zinvol antwoord kan bieden op de vele uitdagingen van een sterk evoluerende wereld waarin ze vandaag groot worden. 
We hopen dat ze met een open en ruime blik kijken naar het religieuze landschap dat 
niet louter meer voor iedereen één en hetzelfde geloof bevat.