Leden

Het pastoraal team bestaat uit zes leden, nl. meester Kristof (godsdienst), juf Monique (1A), juf Annick (1B), juf Maxime (2C), juf Sabien (4A) en juf Natacha (6C). Maandelijks komen de leden samen om de komende activiteiten voor te bereiden.